Sanjati majmuna

Što znači sanjati majmuna?majmun1

Sanjati majmuna:

-Vidjeti majmuna – nevolje i bolest

-Ugriz majmuna – ostvarenje ljubavnih želja

Definicija I

zool. čovjekoliki sisavac iz reda Primates, po veličini mozga najrazvijeniji predstavnik životinjskog svijeta,pren. pejor. a. onaj koji oponaša koga ili što kao majmun [spretan kao majmunb. koji je glup [glup kao majmun jako glup]

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Primati (Primates) su red iz podrazreda viših sisavaca. Znanost koja se bavi proučavanjem primata naziva seprimatologija. Izraz majmun koji se koristo za taj red je bio zbunjujući, jer se zatim dijelio na podred pravih majmuna i podred polumajmuna. Danas se primati dijele na podred Strepsirrhini i Haplorrhini, a u ovaj drugi podred se ubrajaju i čovjekoliki majmuni (Hominoidea) uključujući i čovjeka (Homo sapiens).

Link Wikipedija

Sanjati maglu

Što znači sanjati maglu?magla

Sanjati maglu:

-Vidjeti maglu – nemoguće je predvidjeti vaš životni put u budućnosti

-Rijetka magla – ne primajte tuđe savjete

-Gusta magla – negdje i vas čeka sreća

Definicija I

meteor. sloj zraka u kojem je voda prisutna u obliku sitnih kapljica ili kristalića leda pa je vidljivost smanjena na manje od 1 km [ (vidjeti) kao kroz maglunejasno (vidjeti); magla da je možeš nožem rezati vrlo gusta magla; spustila se magla smanjila se vidljivost itd. zbog magle, opr. podigla se maglarazišla se magla]

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Magla je meteorološka pojava u prizemnom sloju troposfere, prizemni oblak vodenih kapljica ili ledenih kristala koji su toliko sitni i lagani da uspijevaju lebdjeti u zraku. Magla smanjuje horizontalnu vidljivost ispod 1 km.

Link Wikipedija

Sanjati majku

Što znači sanjati majku?                majka

Sanjati majku:

-Vidjeti majku – dobro i velika sreća

-Vidjeti mrtvu majku da je oživjela – dug i sretan život

-Vidjeti živu majku kao mrtvu – vrlo neizvjesna budućnost

-Gledati majku kako umire – teške brige

-Razgovarati s majkom – uspjeh

-Svađati se s majkom – nesreća

-Poljubiti majku – rastanak od voljene osobe

Definicija I

a. žena koja je rodila jedno ili više djece b. ona koja je rodila u odnosu na one koje je rodila; mama c. ženka koja je donijela na svijet u odnosu na mladunčad

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Majka ili mati je biološki ili socijalni ženski roditelj potomkaMuški roditelj je otac. U ljudi kao i u drugih sisavaca majka rađa dijete. Nakon porođaja se u dojkama stvara mlijeko za prehranu djeteta. Biološki, pravni i socijalni status majčinstva čini da se majka brine za dijete i za njegov odgoj (u većini slučajeva zajedno s ocem).

Link Wikipedija