Sanjati ideju

Što znači sanjati ideju?  ideja

Sanjati ideju:

– Sanjati ideju – nervoza i strahovi

– Neostvarena ideja – vijesti koje će vas uznemiriti

Definicija I

– predočavanje neke stvari putem biti pojma [u riječi »stol« leži ideja svih stolova na svijetu], shvaćanje, misaono oblikovanje, način shvaćanja (čega) [glavna ideja knjigenove idejehrabre ideje]

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Ideja (od antičko-grčkog ἱδέα) je termin koji se koristi u svakodnevnom govoru ali i značajan pojam promišljanja unutar filozofije. Ideja je tako filozofska veličina koja različitim pristupima upućuje ne koncept apriorne mentalne slike. Po Platonu ideja je temelj ontološke stvarnosti, ona je praslika. Po njemu ideje stvaraju motiv preko kojega biva svijet, to su forme s kojima ga je Demijurg stvorio. Po Kantu ideja je praslika uporabe razuma, transcendentan pojam koji prekoračuje granicu saznatljivosti.Hegel ideji daje atribut jedino realnog bića. Po njemu ona je pojam, realitet pojma i jedinstvo jednog i drugog, ona je vječno proizvođenje. Po Šopenhaueru ona je svaki određeni i čvrsti stupanj objektivizacije volje, ona je stvar po sebi koja je tuđa mnoštvu, njeni se stupnjevi prema svim pojedinim stvarima odnose kao njihovi vječni oblici ili njihovi obrasci.

Link Wikipedija

Sanajti inje

Što znači sanjati inje?inje

Sanjati inje:

–  Gledati inje kako pada – briga

– Skupljati ga – velika sreća

Definicija I

– meteor. naslaga bijelog sitnozrnatog leda nastala smrzavanjem prehlađenih kapljica magle ili oblaka u dodiru s raslinjem (trava, granje i sl.) na tlu

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Inje je meteorološka pojava koja spada u hidrometeore, kao npr. kišasnijegtučarosamraz itd. Po definiciji, inje je naslaga, na uspravnim predmetima, ledenih kristala koji su međusobno više ili manje odvojeni. Nastaje za hladnih maglovitih i vjetrovitih dana kada se pothlađene kapljice vode hvataju po predmetima pri čemu se odmah zaleđuju.

Inje se stvara kod vrlo hladnog (oko -2°C pa do -10°C) i maglovitog vremena kada u magli lebde sitni kristali leda (ledena magla), ili pothlađene kapljice magle, a ponekad su dovoljne kapljice magle koje se onda smrzavaju na predmetima čija je površinska temperatura niža od 0 °C. U ovakvim slučajevima kristali ili kapljice nošeni strujanjem zraka ili slabim vjetrom “lijepe se” uz uspravne predmete posebno na raslinju i električnim vodovima. Moguća je da se gibanjem predmeta kroz maglu (cestovna vozila, brodovi, zrakoplovi) inje “hvata” na izložene predmete. I čovjeka će inje obijeliti i to obrve, brkove ili bradu. Nerijetko će se reći za prosijedog čovjeka da je injem posipan. Iz ovoga je razvidno da se naslaga inja stvara na strani predmeta koja je izložena strujanju zraka ili slabom vjetru.

Link Wikipedija