Sanjati bambus

Što znači sanjati bambus?bambus

Sanjati bambus:

– Vidjeti bambus – Miran obiteljski život ili uspjeh u ljubavi

– Saditi bambus- Brige i tuga

Definicija I

– bot. a. trajnice odrvenjele stabljike iz porodice trava (Gramineae) rasprostranjene pretežito u suptropskim dijelovima JI Azije, pripada im više rodova (npr.Bambusa, Arundinaria, Chimonobambusa, Dendrocalamus i dr.) b. vrsta tropske i suptropske drvenaste biljke (Bambusa arundinacea) iz roda Bambusaporodica trava (Gramineae); tabašir c. meton.v. bambusovina

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Bambus (lat. bambusa) je rod biljaka iz porodica trava (Poaceae). Potječe iz Indije, pretežno raste u tropskim i suptropskim područjima južne, jugoistočne i istočne Azije i sjeverne Australije. Bambus ima šuplju drvenastustabljiku razdijeljenu člancima koja naraste do 30 m. Cvate vrlo rijetko (neke vrste 30-120 godina).

Link Wikipedija

Sanjati balet

Što znači sanjati balet?balet

Sanjati balet:

-Ako plešete  balet – dobre vijesti

-Gledati kako drugi plešu – netko na poslu želi vas prevariti

Definicija I

a. scensko plesno djelo s dramskim sadržajem, uz glazbu b. vrsta plesa koji se osniva na mogućnostima izraza kretnjama ljudskog tijela [klasični/moderni balet],meton. plesni ansambl u kazalištu

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Balet je plesna forma koju danas najčešće vidimo u izvođenju profesionalnih plesača u kazalištu ili na nekoj drugoj sceni. Kao i ostali plesovi, balet može biti grupni nastup ili solo izvedba. Postoje baleti s radnjom ili bez nje, pa je i muzika programska ili apsolutna; istina, igrači katkad tumače i apsolutnu muziku programski. Sadržaj jednog baleta (npr. Petruška Stravinskog) se može uporediti sa operom. Radnja se najradije odvija tako da dolazi do smjenjivanja solističkih partija, dueta (francuski pas de deux) i grupnih nastupa. Kao epizoda, balet se javlja i u operi, bilo bez ikakve veze s radnjom (kao u La traviati Giuseppea Verdia) bilo da je utkan u zbivanje (na primjer Bahanal u Wagnerovom Tannhäuseru).

Link Wikipedija